• University Knowledge

 • UPC Technical University of Catalunya (Barcelona)

    

  Airtècnicsin kokenut tuotekehitysosasto toimii läheisessä yhteistyössä Katalonian teknillisen yliopiston kanssa Barcelonassa. Tutkimusyhteistyön tavoitteena on soveltaa alan uusinta tietoa ja teknologiaa, jotta ilmaverhojemme toiminta olisi mahdollisimman tehokasta ja optimaalista.

    Airtecnics upc cttc   

  Airtècnicsillä ja CTTC-UPC:n Lämmön- ja ilmavirransiirron tutkimuskeskuksella on pitkäaikainen yhteistutkimusprojekti.

  Projektissa selvitetään ilmaverhojen tehokkuutta energiansäästössä ja tilojen eristämisessä, etenkin erilaisten ratkaisujen toimivuutta ilmastoiduissa monikerroksisissa tiloissa. Oviaukoissa ja niiden ympäristössä vallitsevaa ilmastoa tutkitaan oviverhojen kanssa ja ilman niitä.

  Yliopiston rooli tutkimusprojektissa on mallintaa matemaattisesti ilmaverhojen vaikutusta lämmön- ja ilmansiirtoilmiöihin.

    

  UPC 3D CFD air curtain

                             Kolmi- ja kaksiulotteiset esitykset oviaukon                          

                             lämmönsiirrosta aukon reunoilla ja keskellä 

  Yliopiston tutkimusryhmä soveltaa CFD-laskentamallia ilmaverhojen vaikutusten analysointiin. Saadut tulokset todennetaan ja testataan yliopiston omassa testilaboratoriossa.

     
  Air curtain climate chamber university  Air curtain climate chamber test

      UPC-yliopiston ilmalaboratorio             Windbox-ilmaverhoa testilaboratoriossa

   

        

  Tutkimusyhteistyön ansiosta Airtècnicsillä on käytössään ilmaverhojen käyttöolosuhteita jäljittelevä simulaattori, jolla voidaan tutkia erilaisten olosuhteiden vaikutusta ilmaverhon tehokkuuteen. Voimme muuttaa kaikkia tarvittavia parametreja ja analysoida tulokset tehokkaimman ilmaverhon valitsemiseksi.

  Testeissä tutkittavia muuttujia ovat esimerkiksi laitteen sisäinen rakenne, ilmavirran turbulenssitasot, ilmasuihkun lähtökulmat, ilmavirran nopeusprofiili, ilmasäleikköjen rakenne jne.

  UPC CFD outlet plenum study

  Tutkimusten ansiosta osaamme laskea tehokkaan ilmaverhon aikaansaaman energiansäästön ja CO2-päästöjen pienenemisen.

  Tutkimusyhteistyön tulosten soveltaminen tuotekehitykseemme takaa sen, että Airtècnicsin ilmaverhot edustavat ilmaverhoteknologian huippua.

 •  

Ilmaverhotyypit

Pinterest Google Facebook Twitter YouTube Flickr LinkedIn
Air Curtains

Airtècnics - Motors i ventiladors S.L.
C/ Conca de Barberà, 6 · Pol. la Bruguera · 08211 · Castellar de Vallès (Barcelona)
Tel.: +34 93 715 99 88 · Fax: +34 93 715 99 89
e-mail: · web: www.airtecnics.com
GPS: 41º36´01.82´´ N 2º05´15.40´´ E