• Ilmaverhotekniikkaa

 • Kun avoimen kulkuaukon eri puolilla vallitsee erilaiset lämpötila- ja paineolosuhteet, lämpötila- ja paine-erot pyrkivät fysiikan lakien mukaisesti tasaantumaan ilmavirtausten kautta.

  Käytännössä ilmavirtaukset kulkuaukossa voidaan jakaa kolmeen tyyppiin:

  • Lämpötilaero: Luonnollinen konvektioefekti aiheuttaa ilmavirtauksen lämpimän ilman noustessa ylöspäin. Näin lämmin ilma pakenee ulkotilaan aukon yläosasta samalla kun kylmä ilma virtaa sisätilaan lattiaa pitkin. Mitä suurempi lämpötilaero, sitä voimakkaampi konvektiovirtaus ja energiahukka aukossa
  • Paine-ero: Paine-erot sisä- ja ulkotilojen välillä vaikuttavat ilmaverhon toimintatehoon. Yleensä paine-erot pyritään tasaamaan, mutta esim. puhtaiden teollisuustilojen kohdalla asennuksessa pyritään pieneen paine-eroon, joka auttaa pitämään hiukkaset ilmaverhon ulkopuolella.
  • Tuuli ja veto: Tuulen ja vedon aiheuttamaa ilmavirtausta voidaan tasata säätämällä ilmasuihkun voimakkuutta ja kulmaa. Mikäli esim. tuulen aiheuttama ilmavirtaus on hyvin voimakas, se vaikuttaa ilmaverhon tehokkuuteen.

   

  Ilmaverhon tehokkuuteen vaikuttavat tekijät:

  Air Curtains Performance Parametersh = ilmasuihkun leveys
  α = ilmasuihkun lähtökulma
  U0 = ilmasuihkun nopeus
  θ = negatiivinen tulokulma
  H = aukon korkeus
  P1 = ulkopaine
  P2 = sisäpaine

   

  Ilmaverhon tehokkuus riippuu yllä olevien tekijöiden optimoinnin onnistumisesta. Tehokkuuteen vaikuttavat erityisesti:

  • Ilmasuihkun turbulenssi: matala turbulenssi parantaa ilmasuihkun tehoa
  • Ilmavirran nopeus: ilmavirran nopeuden tulee olla riittävä koko aukon alueella
  • Ilmamäärä: paksumpi ilmasuihku estää lämpöhukkaa tehokkaammin
  • Ilmasuihkun suuntaus: olosuhteisiin nähden oikein suunnattu ilmasuihku lisää ilmaverhon tehokkuutta
  • Puhallintyyppi: aksiaali-, poikittaisvirtaus- ja keskipakoispuhallin jne. … Suuremman ilmanpaineen muodostava puhallin saavuttaa lattiapinnan tehokkaampi. Esimerkiksi saman ilmamäärän poikittaisvirtauspuhallin aiheuttaa pienemmän paineen kuin keskipakoispuhallin, jonka aiheuttama ilmasuihku on siten tehokkaampi ja kattavampi koko oviaukonalueelle.

  Tutkimukset osoittavat, että yksi eniten ilmasuihkun tehokkuuteen vaikuttava tekijöistä on ilmasuihkun turbulenssi.

  air curtain turbulences

  Turbulenssin vaikutus ilmasuihkuun

  Suuttimen muoto ja sijoitus, puhallintyyppi, säleikön muoto jne. vaikuttavat huomattavasti ilmasuihkun tehokkuuteen.

  Ilmasuihkun suuntaus:

  Tutkimukset ovat osoittaneet, että suuntaamalla ilmasuihkua voidaan ilmaverhon tehokkuutta huomattavasti parantaa.

  Tuulen, lämpötilaerojen tai paine-erojen aiheuttaessa ilmavirtauksen ulkoa sisään voidaan ilmasuihku suunnata hieman ulospäin. Täten voidaan huomattavasti ehkäistä sisäänpäin suuntautuvaa ilmavirtaa. Ilmasuihkun muoto on tällöin hieman ulospäin kaareva ja osuu lattiatasossa kulkuaukkoon. Ellei ilmasuihkua voida suunnata, suihku suuntautuu hieman ulkoa sisään ulkopuolisten tekijöiden vaikutuksesta.

  Alla oleva kuvio esittää kiinteillä säleillä ja suunnattavilla säleillä varustettujen ilmaverhojen eroa, kun olosuhteet aiheuttavat sisäänpäin suuntautuvan ilmavirran kulkuaukossa.

  Kiinteät säleet (1) Suunnattavat säleet (2)

  air curtain with fixed vanes Air curtain with adjustable vanes

  (1) Kiinteillä säleillä varustettu ilmaverho kaartuu sisäänpäin, kun ulkopuoliset olosuhteet aiheuttavat sisään-päin suuntautuvan ilmavirran. Tällöin ulkoilmaa pääsee virtaamaan sisätiloihin.

  (2) Säädettävillä säleillä varustettu ilmaverho, jossa ilmasuihku on suunnattu hieman ulospäin. Nyt sisäänpäin suuntautuva ilmavirta suoristaa suunnatun ilmasuihkun, jolloin ulkoilma ei pääse sisätiloihin ja sisätilojen lämpötila säilyy ennallaan.

  Airtècnicsillä on pitkäaikainen tutkimussopimus Katalonian teknillisen yliopiston kanssa, minkä ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme uusimpaan tutkimustietoon perustuvaa tekniikkaa. Siksi ilmaverhomme toimivat tehokkaasti.

 •  

Ilmaverhotyypit

Pinterest Google Facebook Twitter YouTube Flickr LinkedIn
Air Curtains

Airtècnics - Motors i ventiladors S.L.
C/ Conca de Barberà, 6 · Pol. la Bruguera · 08211 · Castellar de Vallès (Barcelona)
Tel.: +34 93 715 99 88 · Fax: +34 93 715 99 89
e-mail: · web: www.airtecnics.com
GPS: 41º36´01.82´´ N 2º05´15.40´´ E